Våldet går inte i pension!

Den 15 juni uppmärksammas årligen Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (the World Elder Abuse Awareness Day). Våld mot äldre kvinnor är ett samhällsproblem som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Bristande kunskap och stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld riskerar att leda till svårigheter att få stöd. Våld i […]