Hedersrelaterat våld och förtryck

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

Länsstyrelsen i Jönköping har under våren 2023 ansökt om medel för starta ett resurscentra för Hedersrelaterat våld och förtryck. Medel beviljades i juni 2023. under sommaren 2023 rekryteras en projektledare inom ramen för detta projekt.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersförtryck

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskapsguiden

Nationellt centrum för kvinnofrid

Origo – Stockholms län

Webb utbildningar

Om hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelserna)

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck (Skolverket)

Hedersrelaterat våld och förtryck – socialtjänsten (Socialstyrelsen)

Hedersrelaterat våld och förtryck – hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen)

Rätt att veta (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor)

Könsstympning av flickor och kvinnor (Socialstyrelsen)

Kartläggningar och rapporter

Heder och samhälle. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar (Örebro universitet, 2019)

Det är komplicerat – en kartläggning av hedersproblematiken i Lunds kommun (2022)

Uppskattning av antalet kvinnor och flickor i Sverige 2021 som kan ha varit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning (Socialstyrelsen, 2023)

Forskning

Material kommer att läggas ut här inom kort!

Metodstöd och vägledningar

Origomodellen – att mötas i samtal – om våld i en hederskontext

Kommunikationsverktyg – våga förstå

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (2022)

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Lärande exempel

Lärande exempel hedersrelaterat våld och förtryck webbstöd för kommuner (NCK)

Lärande exempel hedersrelaterat våld och förtryck webbstöd för vården (NCK)