Anslut dig

Bli en del av Ett jämställt Jönköpings län!

Anslut er verksamhet till  Jäj nu och bli en del av arbetet för ett jämställt Jönköpings län. Ert bidrag är viktigt för att  forma ett jämställt län där kvinnor och män har samma möjligheter. Genom att ansluta er kan ni visa upp hur ni bidrar till ökad jämställdhet och inspirera andra till att ta sitt nästa steg. Alla organisationer som står bakom demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden är välkomna att ansluta sig, oavsett om ni tillhör offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhälle. Anslutningen till Jäj är kostnadsfri!

Anslutna organisationer kommer bli erbjudna att lyftas på den här hemsidan, för att sprida goda exempel på jämställdhetsarbete och för att belysa organisationer som aktivt främjar jämställdhet.

Säg Jäj! för ett jämställt Jönköpings län med oss!

Vill du läsa mer om de organisationer som redan valt att ansluta sig till Jäj! för att främja ett jämställt Jönköpings län? Klicka här!