Sexuellt våld

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för sexuellt våld. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt inom sexuellt våld

Projekt Survive – att samskapa omhändertagande vid sexuellt våld (2021-2023) i Jönköpings län. Projektägare är Region Jönköping, sektion Folkhälsa, i samverkan med Jönköpings University och Länsstyrelsen i Jönköping.

Vi behöver din hjälp – tyck till om en film till yrkesverksamma om sexuellt våld

Inom projektet SURVIVE är vi en grupp arbetat med temat Kunskapsspridning. Det har varit fokus på aktiviteter som hjälper till i kunskapsspridning om hur man bemöter, vårdar, tar hand om samt vilka resurser som finns för att hjälpa personen som blivit utsatt för sexuellt våld. Vi har nu tagit fram en film som riktar sig till personer som i sin yrkesroll kan möta målgruppen, vilket egentligen innebär alla professionella som arbetar med människor.

Vi önskar att Du tar dig tid att se filmen som är på ca 6 minuter, länk nedan, samt svarar på enkäten som också finns länkad nedan. Eftersom detta endast är en prototyp är det önskvärt med så många synpunkter som möjligt, så vi kan göra filmen så bra som möjligt. Stort tack!
Deltagarna i Grupp 2, Projekt survive

Länk till filmen

Länk till enkät om filmen – tack för att du svarar!

Länk till Projekt Survives slutrapport

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om sexuellt våld

Nationellt centrum för kvinnofrid

Wonsa – world of no sexual abuse

Brottsförebyggande rådet – sexualbrott

OKSE – organisationer mot sexuell exploatering

Webb utbildningar

För närvarande finns inga webbutbildningar tillgängliga inom detta ämne.

Kartläggningar och rapporter

Vården vid sexuella övergrepp – nuläge och vägar framåt, SKR, 2020

5211 röster om sexuellt våld, Storasyster, 2019

Det gäller en av fyra – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021 Allmänna barnahuset, 2022

Vem ska tro på mig – en granskning av de sexuella övergreppen på de statliga ungdomshemmen , Barnrättsbyrån, World Childhood foundation, 2023

Projekt Survive 2020 – 2023 – slutrapport, Länsstyrelsen

Forskning

Kommer du att döma mig om jag berättar? – om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld Carin Petersson, Linnéuniversitetet 2023

Metodstöd och vägledningar

Sexit – handbok och frågeformulär, Göteborgsregionen

Samtal om sexuella övergrepp, Kunskapsguiden

Omhändertagande efter sexuella övergrepp – vården, NCK

Lärande exempel

Spårsäkring efter sexuellt övergrepp självklart att erbjuda i Västerbotten – webbstöd vården, NCK