Trygga Grannar

Filmtext: informationsvideo om Trygga Grannar

Bakgrund
Trygga Grannar är en satsning där bostadsbolag, kommuner och civilsamhället gått samman för att öka medvetenheten om våldsutsatthet och motivera individer att agera vid misstanke om våld.
Just nu pågår aktivt arbete i Tranås och Jönköping. Är du intresserad av att påbörja arbeta med Trygga Grannar? Hör av dig till oss!

Hit kan du vända dig
BRIS – barnens rätt i samhället: 116 111
Unizon
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
1177.se våld i nära relation: 1177
Polisen – vid icke akuta ärenden: 11414
Polisen/socialjouren (helgen/kvällar) 112
Orosanmälan: 0140-681 00

Arbetar du för ett bostadsbolag och är intresserad av att veta mer om Trygga Grannar? Kolla gärna på panelsamtalet nedan.

Filmtext: panelsamtal med Magnus Nilsson, VD på Tranåsbostäder och Jeanette Fjeldgård, verksamhetsansvarig på Tranås kvinnojour. Moderator är Josefin Hagström, hållbarhetsstrateg på Jönköping kommun.


Vill du se filmen textad?

Trygga grannar är ett koncept som handlar om att visa omtanke och det kan göras på många olika sätt. Vi vill sprida information om hur du som granne ska veta hur du kan agera om du misstänker att något inte står rätt till hos en granne. Det kan även vara det lilla som gör skillnad, genom att säga hej till din granne, skapar du en större trygghet i din trappuppgång.

Säg Hej!

 • Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem – speciellt bland äldre och de som lever själva. Ett hej i trappuppgången kan vara det viktigaste i någons dag.
 • Visa att du ser människorna omkring dig, och att deras närvaro är betydelsefull.
 • Vänta inte på att någon annan ska ta första steget. Du kan också ta första kontakten och sätta bollen i rullning.
 • Att skapa relationer grannar emellan skapar en tryggare miljö både för dig själv och dina grannar. Om svåra situationer uppstår är det lättare att hantera dem tillsammans med andra.
 • Alla kanske inte vill stanna och prata, och det är viktigt att respektera. Däremot kan det ändå vara avgörande att veta att du bryr dig om de i framtiden behöver någon att fråga om hjälp.

Känns det svårt att veta hur du
ska skapa den första kontakten med dina grannar? Vi listar våra bästa tips för att få igång konversationen.

 • Kom ihåg att hälsa när ni ses i och runt byggnaden.
 • Fråga dina grannar om hur de trivs i huset.
 • Bjud in till grillkväll på innergården.
 • Erbjud dig att vakta hunden när din granne reser bort.
 • Fråga om intressen, kanske ni har mer gemensamt än du tror?

Vem kan jag kontakta?

Om du hör att något inte står rätt till hos din granne så rekommenderas du att ringa ditt bostadsbolags Trygghetsjour. Då kommer du till Securitas larmcentral som ser till att ditt ärende hamnar hos rätt person och att det blir dokumenterat, eller om du upplever du att det är en hotfull situation i din grannlägenhet så ringer du 112.

Hur gör jag en orosanmälan?
En anmälan kan vara anonym, var noga med att säga det i början av ditt samtal och tänk på att den information du uppger till en socialsekreterare dokumenteras.
Gäller orosanmälan en vuxen persons psykiska hälsa, görs den till socialpsykiatrin.
Gäller orosanmälan barn (0-21år) görs anmälan till Barn och Ungdomsgruppens mottagningstelefon.

116 111

Knacka på

Hör du något oroväckande från grannlägenheten, kan du knacka på och fråga hur din granne mår. Det kan vara någon som försöker göra sig hörd för man har ramlat, eller så är det någon som ser på en fotbollsmatch som är spännande. Vi förstår om det kan vara svårt att knacka på men ta hjälp av någon om du inte vill knacka på själv.

Statistiken visar tyvärr att våld i nära relation ökar under helgdagar och semestertider. Om du som granne misstänker att någon far illa, är det viktigt att du agerar. Kvinnojourer säger att det är jätteviktigt att bostadsbolagen och andra aktörer ser detta som ett samhällsproblem och att vi gemensamt arbetar med att sprida information om våld i nära relation.

Dyster statistik

 • Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem
 • Nationella trygghets-undersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren
 • Varje år dödas cirka 20 personer, majoritet kvinnor men även män och barn dödas av närstående.
 • 50 fall av våld i nära relationer anmäls i Sverige – varje dag!
 • Minst 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Tio gånger så stor risk att dessa barn senare i livet är de som själva utsätter andra för våld.