Våld i nära relationer – utövare

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för våld i nära relation – utövare. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

  • Projekt socialtjänstens stöd till våldsutövare 2023-2024 där en förstudie genomförs av kommunal utveckling med finansiellt stöd av Länsstyrelsen i Jönköping.

  • Uppdrag om vålds- och återfallsförebyggande insatser 2023-2028. Uppdraget innebär att Länsstyrelserna ska genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten för yrkesverksamma. Uppdraget pågår 2023–2028 och ska genomföras i samarbete med Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Jämställdhetsmyndigheten och Kriminalvården.

  • Fokus: Våld i nära relation – att agera som chef och kollega (2022-2023). Under hösten 2023 kommer det erbjudas utbildning under två halvdagar.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om våld i nära relationer – våldsutövare

Socialstyrelsen

Kunskapsguiden

Nationellt centrum för kvinnofrid

Brottsförebyggande rådet

VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer

Webb utbildningar och filmer

Webbkurs: våld i nära relationer – att agera som chef och kollega (Jämställdhetsmyndigheten)

Film 1, Socialnämndens utökade ansvar för personer som utövar våld i nära relationer (textad) (Länsstyrelserna)

Film 2, Socialnämndens utökade ansvar för våldsutövare – Hur kan stödet se ut och vad säger forskningen (textad) (Länsstyrelserna)

Kartläggningar och rapporter

Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2020)

Förändringsarbete med våldsutövande män (SKR, 2017)

Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck – en systematisk uppföljning (Forte, 2022)

Forskning

Material kommer läggas ut här inom kort!

Metodstöd och vägledningar

Metodguiden – socialt arbete (Socialstyrelsen)

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården (Socialstyrelsen, 2023)

Lärande exempel

Lärande exempel våldsutövare webbstöd för kommuner (NCK)

Webbinarier – rikskriscentrum för män

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.