KAST – Köp av sexuell tjänst

Under 2024 har Jönköpings län öppnat en KAST-mottagning. KAST står för Köp av sexuell tjänst. På KAST- mottagningen erbjuds stöd till:

  • Personer som köpt sex
  • Personer som funderat på att köpa sex
  • Anhöriga till personer som köpt sex

KAST-mottagningen tillhör Jönköpings kommun, men arbetet är länsövergripande. Det innebär att boende och yrkesverksamma inom Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda eller Värnamo kan kontakta dem.

Stöd finns att få!

Det finns hjälp och stöd att få för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet eller för personer som är oroliga för att skada andra. Det går att vara anonym och det kostar inget att söka stöd.  Du är viktig i att förmedla kontakter och vägleda människor vidare.

Vill du som privatperson kontakta KAST-mottagningen?

Du når KAST-mottagningen på telefon: 036-10 74 74, tisdag och torsdag klockan 08:30-09:30.

Vill du hellre att KAST-mottagningen kontaktar dig? Fyll i kontaktformuläret på deras hemsida.

Du kan även kontakta PrevenTell. PrevenTell är en nationell hjälplinje för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädda att göra sig själva eller andra illa.

För dig som yrkesverksam

Du som i ditt arbete möter personer som köpt, eller funderat på att köpa, sex kan höra av dig till KAST-mottagningen eller länets regionskoordinatorer inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål för stöd och rådgivning. Du kan referera personen som köpt sex till KAST-mottagningen där individuellt stöd kan ges för att undvika att beteendet upprepar sig.

Idag är forskningen och materialet på köpare av sexuella tjänster väldigt begränsat. Det beror på att mycket arbete tidigare enbart fokuserat på de som utsätts för sexköp, snarare än köparen. Vissa metoder och arbetssätt från andra våldsområden kan dock plockas in, som till exempel Våga fråga och fokus på att skapa en miljö där klienter känner sig bekväma att dela med sig.

Vill du som yrkesverksam komma i kontakta KAST-mottagningen?

Du kan maila dem för råd och stöd i hur du kan bemöta klienter som du misstänker köper sex.

Webbplatser

För fördjupad kunskap inom det bredare området prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan du läsa mer på

  • Nationella samordningen mot prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten
  • Jäjs kunskapsportal för sexuell exploatering, prostitution och människohandel, Jäj

Rapporter och forskning

Jämställdhetsmyndigheten har initierat en nationell utvärdering av ytterligare KAST-verksamheter i samverkan med flera länsstyrelser. Utvärderingen kommer att utföras av forskare på Göteborgs universitet och förväntas pågå under flera år. När något publiceras från den forskningen så kommer vi publicera den här.