Regionala resurser

På denna sida hittar du information och kontaktuppgifter till regionala resurser som finns att tillgå i Jönköpings län för dig som är yrkesverksam inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

 • Resursteam Heder
 • Mottagning Alternativ till våld
 • Barnahus i Jönköpings län
 • Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

  Resursteam Heder – för dig som är yrkesverksam i Jönköpings län

  Kommer du i kontakt med situationer där barn, unga eller vuxna är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Kanske känner du dig osäker på hur du ska gå vidare? Då finns Resursteam Heder tillgängligt för dig.

  Resursteamet kan

  • ge stöd och rådgivning när du misstänker att någon är utsatt för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • hänvisa vidare till annan verksamhet eller tipsa dig om var du kan vända dig för vidare information och stöd.

  Tanken är att du i första hand tar kontakt med de som finns inom ditt eget verksamhetsområde, men om behov uppkommer finns alla personer i resursteamet tillgängliga för dig.

  Resursteamet består av personer med fördjupad kunskap inom hedersrelaterat våld och förtryck från olika verksamheter. I teamet finns stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, familjer och vuxna över hela länet. Teamets medlemmar representerar skola, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resursteamet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

  Mottagningen Alternativ till våld

  Regional verksamhet – behandling våld i nära relationer. ATV erbjuder samtalsbehandling till personer som utövar våld i nära relation, personer som tidigare varit utsatta för våld i nära relation samt till barn som upplevt våld i nära relation. Vi är lokaliserade i Jönköping men är en länsresurs. Vi erbjuder videosamtal för den som har svårt att ta sig till Rehabiliteringscentrum i Jönköping.

  Kontaktuppgifter

  010-241 10 10
  rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

  Barnahus i Jönköpings län

  I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan.

  Samverkan i Barnahus sker när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Stöd och insatser till det berörda barnet sker i en trygg och anpassad miljö. Barnahus verksamhet är till för barn i en pågående rättsprocess. Oro för barn hanteras av socialtjänsten eller barn- och ungdomshälsan för stöd och vägledning.

  Barnahus samordnare
  010 – 230 33 06
  barnahus@rjl.se

  Regionskoordinator mot prostitution och människohandel

  Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta i frågor som rör prositution och människohandel. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. I Jönköpings län finns två regionskoordinatorer som är anställda av Jönköpings kommun de jobbar deltid på detta uppdrag.

  Kontaktuppifter till länets regionskoordinatorer

  Lena Pettersson
  lena.pettersson2@jonkoping.se
  036-10 53 47

  Charlotte Edman
  charlotte.edman@jonkoping.se
  036-10 53 47

  Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

  Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.