Regionala resurser och stöd

På denna sida hittar du information och kontaktuppgifter till regionala resurser som finns att tillgå i Jönköpings län för dig som är yrkesverksam inom mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Regional stödstruktur
– vi finns här för er!

Länsstyrelsen, Kommunal Utveckling och Region Jönköping tillsammans för att kunna erbjuda ett samordnat stöd till verksamheter och dess yrkesverksamma inom våldsområdet. Vi som arbetar i den regionala stödstrukturen träffas regelbundet för att planera och samordna vårt gemensamma arbete.

  • Vill du ställa en fråga?
  • Ser du en utmaning eller ett behov i det lokala och regionala arbetet?
  • Har din verksamhet behov av mer kompetens inom våldsområdet?

Ta gärna kontakt med oss som arbetar i den regionala stödstrukturen.
Kontaktuppgifter hittar du via kontakta oss.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till uppdrag att utgöra en regional samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Kommunal Utveckling

Kommunal Utveckling har till uppdrag att stödja länets kommuner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023.

Region Jönköping

Region Jönköping har en samordnare för våld i nära relationer som har tilluppdrag att arbeta med samordning och kompetenshöjande insatser inom Region Jönköping och delta i externt samverkansarbete.

Regionala resurser

  • Resursteam Heder
  • Mottagning Alternativ till våld
  • Barnahus i Jönköpings län
  • Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Resursteam Heder

Resursteam Heder finns till för dig som är yrkesverksam i Jönköpings län. Kommer du i kontakt med situationer där barn, unga eller vuxna är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Kanske känner du dig osäker på hur du ska gå vidare? Då finns Resursteam Heder tillgängligt för dig.

Resursteamet kan

  • ge stöd och rådgivning när du misstänker att någon är utsatt för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • hänvisa vidare till annan verksamhet eller tipsa dig om var du kan vända dig för vidare information och stöd.

Resursteamet består av personer med fördjupad kunskap inom hedersrelaterat våld och förtryck från olika verksamheter. I teamet finns stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, familjer och vuxna över hela länet. Teamets medlemmar representerar skola, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resursteamet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Resursteam Heder – Agera mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mottagningen – Alternativ till våld

Regional verksamhet – behandling våld i nära relationer. ATV erbjuder samtalsbehandling till personer som utövar våld i nära relation, personer som tidigare varit utsatta för våld i nära relation samt till barn som upplevt våld i nära relation. Vi är lokaliserade i Jönköping men är en länsresurs. Vi erbjuder videosamtal för den som har svårt att ta sig till Rehabiliteringscentrum i Jönköping.

Kontaktuppgifter
010-241 10 10
rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

Barnahus i Jönköpings län

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan.

Samverkan i Barnahus sker när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Stöd och insatser till det berörda barnet sker i en trygg och anpassad miljö. Barnahus verksamhet är till för barn i en pågående rättsprocess. Oro för barn hanteras av socialtjänsten eller barn- och ungdomshälsan för stöd och vägledning.

Barnahus samordnare
010 – 230 33 06
barnahus@rjl.se

Regionskoordinator mot prostitution och människohandel

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta i frågor som rör prostitution och människohandel. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. I Jönköpings län finns två regionskoordinatorer som är anställda av Jönköpings kommun de jobbar deltid på detta uppdrag.

Kontaktuppgifter till länets regionskoordinatorer

Lena Pettersson
lena.pettersson2@jonkoping.se
036-10 53 47

Charlotte Edman
charlotte.edman@jonkoping.se
036-10 53 47