Universell våldsprevention

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för universell våldsprevention. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

Projekt Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans (MVP och AT). Projektet syftar till att Länsstyrelsen tillsammans med Regionen som regionala aktörer, ska stimulera kommunerna att inleda samt implementera arbetet med universell våldsprevention riktat till barn och unga i grund- och gymnasieskolor. 

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om universell våldsprevention

Jämställdhetsmyndigheten

Nationellt centrum för kvinnofrid

Sveriges kommuner och regioner

MÄN

Normbreddande arbete barn och unga – hälsofrämjande och förebyggande (Region Jönköping)

Webb utbildningar och filmer

Film: En tillvaro fri från våld – en film om hur vi kan förebygga våld, Borås stad

Kartläggningar och rapporter

Utvärdering av MVP (2021, Stockholms universitet) – information, film och dokument på SKR:s webbplats

Våldsprevention i Sverige – en forskningsöversikt, Stockholms universitet, 2020

Forskning

Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt, Stockholms universitet 2020

Metodstöd och vägledningar

Handbok – Inget att vänta på, Jämställdhetsmyndigheten

Mentorer i våldsprevention, MVP

Unizons våldspreventionsguide, Unizon

Lärande exempel

Lärande exempel att arbeta våldsförebyggande webbstöd för kommuner, NCK

Lärande exempel Hagsätraskolan Stockholm metoden MVP, SKR

Lärande exempel Trygghetsvandringar på nätet, SKR