Jämställdhetsarbete i länet

Kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit behöver fler ha kompetens och arbeta aktivt med jämställdhet.

Det pågår arbete med jämställdhet runt om i Jönköpings län – i offentliga verksamheter, företag, civilsamhället och i olika nätverk.

Här hittar du kunskap om hur det ser ut inom vart och ett av de jämställdhetspolitiska målen i länet. Du kan också läsa mer om jämställdhetsintegrering, som är den strategi som regering och riksdag valt för att uppnå jämställdhetspolitiken.

Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

Länsstyrelsen i Jönköpings län har, på uppdrag från regeringen, tagit fram en länsstrategi för jämställdhet med jämställdhetsintegrering som metod. Strategin har tagits fram utifrån regionala förutsättningar och utmaningar, och med hjälp av aktörer i länet. Syftet med strategin är att stötta aktörer i sitt jämställdhetsarbete, samt ge idéer till vilken riktning jämställdhetsarbetet kan ta. Strategin omfattar tre tematiska områden:

  • Makt och delaktighet
  • Utbildning och arbetsliv
  • Våld och destruktiva normer

De tematiska områdena är framtagna utifrån jämställdhetsstatistik, kvalitativ data från aktörer i länet och de politiska jämställdhetsmålen. Varje tematiskt område har flera mål som aktörer kan jobba med.