Våld i nära relationer – barn

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för våld i nära relationer – barn. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

  • Reform skyddat boende – nytt regelverk med förslag om införande 1 mars 2024 handlar om att möjliggöra stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren. Länsstyrelserna har fått i uppdrag (2023-2028) att genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten för yrkesverksamma. Uppdraget pågår 2023-2028 och ska genomföras i samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten.

  • Fokus: Våld i nära relation – att agera som chef och kollega (2022-2023). Under hösten 2023 kommer det erbjudas utbildning under två halvdagar.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om våld i nära relationer – barn

Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Kunskapsguiden

Nationellt centrum för kvinnofrid

VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer

Unicef

Barnombudsmannen

Webb utbildningar

Basprogram om våld mot barn och unga (Barnafrid)

Barnpsykiatrisk traumavård (Barnafrid)

Barn som bevittnat våld (Brottsoffermyndigheten)

Kartläggningar och rapporter

Våld mot barn 2022 – nationell kartläggning (Allmänna barnahuset, 2023)

När ett barn varit utsatt för våld – föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats (Allmänna barnahuset, 2023)

En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Barn som upplever våld – att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga (SKR, 2020)

Forskning

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse – en systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Rapport 280/2018 (SBU, 2018)

Metodstöd och vägledningar

Barnafrid – formulär och metodstöd

Våld i nära relationer – handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården (Socialstyrelsen, 2023)

Efter barnförhöret (Allmänna barnahuset)

Trappan – krisintervention

Lärande exempel

Lärande exempel att arbeta med barn webbstöd för kommuner (NCK)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.