Aktuellt

Våldet går inte i pension!

Den 15 juni uppmärksammas årligen Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (the World Elder Abuse Awareness Day). Våld mot äldre kvinnor är ett samhällsproblem

Jämställdhet kräver fler åtgärder!

I slutet av 2023 släppte Jämställdhetsmyndigheten rapporten Ojämna insatser för jämställdheten – en lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit.