Genus och normförändring

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial om genus och normförändring. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om genus och normförändring

Jämställt.se

Män

Nationella sekretariatet för genusforskning

Webbutbildningar

Att förebygga våld – en grundkurs, Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande, Forum för levande historia

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande, Forum för levande historia

Röster om manlighet – Normer for män

Kartläggningar och rapporter

Steg framåt och nya utmaningar – Resultatrapporten 2023, Jämställdhetsmyndigheten

Forskning

Är du kille eller tjej? RFSL Ungdom

Publikationer, Nationella sekretariatet för genusforskning

En mer mänsklig maskulinitet med Lucas Gottzén, UR Play

Normer som måste brytas med Mikael Almén, UR Play

Metodstöd och vägledningar

Få syn på normerna, UR Play

Bryt!, RFSL Ungdom

Metodmaterial, Machofabriken

Bilder som förändrar världen, Genusfotografen

Makt, sex och skolan – guide för elevhälsan, Sveriges Kvinnoorganisationer

En vanlig man, Jämställdhetsmyndigheten

3R-metoden, Jämställdhetsmyndigheten

Alla ska med – en guide till inkluderande kommunikation, Jämställdhetsmyndigheten

Lärande exempel

Fler föräldralediga pappor i byggbranschen med projektet Byggföräldrar, Jämställdhetsmyndigheten