Om Jäj!

Jäj är en portal för jämställdhet i Jönköpings län. Bakom Jäj står Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Jäj ska vara ett stöd för dig som arbetar med jämställdhet eller vill påbörja ett arbete med jämställdhet. Jäj ska också vara en yta för erfarenhetsutbyte, samverkan och lärande kring jämställdhet i Jönköpings län. Vi vill lyfta exempel på jämställdhetssatsningar i Jönköpings län så att fler kan lära av varandra.

Alla kan säga Jäj!

Ledare och beslutsfattare inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan aktivt påverka när det kommer till jämställdhet. Ett jämställdhetsarbete stärks av att vara förankrat i ledningen. Men vi vet också att alla kan göra något och att alla behövs för att forma ett jämställt län.

Hur säger du Jäj?

Att säga Jäj uppfattas som att du går runt och säger hurra eller tjohej på engelska, vilket också är hela tanken. Du säger Jäj (alltså Yay) för ett jämställt Jönköpings län.

1jäj [yay] interjektion
• ett glädjeutrop, hurra vad roligt alt. tjohej
Jäj för ett jämställt Jönköpings län

2jäj [yay] substantiv ~et; pl. ~
• ett jäj är ett jäj
Ofta i sam­band med ökat fokus på jämställdhet