Kontakta oss

Jäj är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jämställdhet

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mäns våld mot kvinnor

Region Jönköpings län, Regional utveckling

Region Jönköpings län, Kommunal Utveckling