Sexuell exploatering, prostitution och människohandel

Projekt SPoM för länets kommuner

Under 2023 kommer Kommunal Utveckling erbjuda kompetenshöjande insatser till socialtjänsten i länets kommuner kring sexuell exploatering, prostitution och människohandel tillsammans med Länsstyrelsen. Detta är en särskild satsning där en projektledare (Clara Wallin) är anställd på 50 procent på Kommunal utveckling genom finansiering av Jämställdhetsmyndigheten.

Under våren 2023 kommer alla kommuner att erbjudas kunskapshöjande insatser i form av ett flertal kommunbesök av Kommunal utveckling, länets två regionskoordinatorer inom prostitution och människohandel och Länsstyrelsen.

Mycket kunskap finns [prostitution och människohandel] men den är inte
implementerad och integrerad hos verksamheter
Annelie de Cabo & Anna Hall (2021)

Stöd- och kunskapsmaterial

Webbplatser

På dessa webbplatser kan du hitta samlad kunskap kring sexuell exploatering, prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskapsguiden – en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer

Nationellt centrum för kvinnofrid

Utbildningar

Webbutbildning – Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel (Jämställdhetsmyndigheten)

Kartläggningar

Prostitution och människohandel – slutredovisning av uppdrag samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel (Jämställdhetsmyndigheten och Annelie de Cabo & Anna Hall, Göteborgs universitet, 2021)

Exploaterad men inte våldsutsatt – En nationell kartläggning av Sveriges Regioners vård för
personer som utsatts för kommersiell sexuell exploatering (OKSE, Ellencentrum och Novahuset, 2021)

Metodstöd

Manual vid misstanke om människohandel (Jämställdhetsmyndigheten)

SEXIT – samtala om sexuell hälsa och erfarenheter av våld – frågeformulär, utbildning, handbok och informationsmaterial

Metodstöd Prostitution och människohandel – Västra Götalands länsstyrelse, diverse material

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Ukraina

Stöd- och informationsmaterial på svenska, ukrainska, engelska och ryska – Jämställdhetsmyndigheten