Våld i nära relationer – utsatt

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för våld i nära relation – utsatt. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

  • Fokus: Våld i nära relation – att agera som chef och kollega (2022-2023). Under hösten 2023 kommer det erbjudas utbildning under två halvdagar.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Nationellt centrum för kvinnofrid

Jämställdhetsmyndigheten

Socialstyrelsen

Kunskapsguiden

Brottsförebyggande rådet

VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer

Webb utbildningar

Webbkurs – mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (NCK)

Webbkurs – våld i nära relationer att agera som chef och kollega (Jämställdhetsmyndigheten)

Kartläggningar och rapporter

Att leva med skyddade personuppgifter – slutredovisning av uppdraget att höja kunskapen om våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter (2023, Jämställdhetsmyndigheten)

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta (SKR, 2021)

Forskning

Utan mig är du helt ensam: kvinnors levda erfarenheter av omgivningens och samhällets ensamgörande i spåren av mäns våld och efter våld (Skoog Waller, 2022)

Metodstöd och vägledningar

Metodguiden – socialt arbete (Socialstyrelsen)

Att föra samtal om våld (Region Stockholm)

Att vilja se, vilja veta och att våga agera (Socialstyrelsen, 2014)

Metodstöd för kartläggning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel (BRÅ & Jämställdhetsmyndigheten, 2022)

Lärande exempel

Lärande exempel att arbeta med våldsutsatta webbstöd till kommuner (NCK)

Lärande exempel att arbeta med våldsutsatta webbstöd till hälso- och sjukvården (NCK)

Lärande exempel att ställa frågor kring våld webbstöd till hälso- och sjukvården (NCK)

Lärande exempel Nybro kommun samverkan barn och vuxen (SKR)

Lärande exempel Jämtland fokusmånad upptäcka våld (SKR)