Jämställdhetsintegrering

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för jämställdhetsintegrering som metod. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

  • Ett jämställt Jönköpings län. Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2024 – 2027. Länsstyrelsen

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsintegrering, Regeringskansliet

Jämställdhetsintegrering som strategi, SKR

Webbutbildningar

Basutbildning i jämställdhetsintegrering, Länsstyrelsen i Kalmar Län

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter, Jämställdhetsmyndigheten

Kartläggningar och rapporter

Ojämna insatser för jämställdheten – En lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit, Jämställdhetsmyndigheten

Livspusslet som inte går ihop – En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, Jämställdhetsmyndigheten

Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner, Länsstyrelsen

Steg framåt och nya utmaningar – Resultatrapporten 2023, Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhet som lösning på välfärdens rekryteringsproblem, Jämställdhetsmyndigheten

Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, Statskontoret

Metodstöd och vägledningar

Vägledning jämställdhetsintegrering, SKR

Faktablad om jämställdhetsutmaningar, SKR

Stödmaterial, SKR

En jämställd arbetsgivarpolitik, SKR (utmaningar utifrån olika kommunala och regionala verksamheter, t.ex. förskola & skola, socialtjänst, män och psykisk hälsa med mera)

Ojämställdhet i socialtjänsten – kunskapsöversikt, SKR

Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsmyndigheten

Handledning i jämställdhetsanalys, Jämställdhetsmyndigheten

Lärande exempel

Jönköping mäter jämställdhet i kommunfullmäktige, SKR

Fler föräldralediga pappor i byggbranschen med projektet Byggföräldrar, Jämställdhetsmyndigheten

Linköpings kommun har satsat på jämställd idrott, Jämställdhetsmyndigheten