Jämställdhetsintegrering

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för jämställdhetsintegrering som metod. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

  • Ny regional jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2024 -2027. I år har länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya regionala jämställdhetsstrategier. Utkastet på strategin är nu ute på remiss hos kommuner, regionen, idéburen sektor och näringslivet. Remissvar ska vara inne 17 november och därefter skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län klart strategin, som börjar gälla 2024.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsintegrering, Regeringskansliet

Jämställdhetsintegrering som strategi, SKR

Webbutbildningar

Basutbildning i jämställdhetsintegrering, Länsstyrelsen i Kalmar Län

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter, Jämställdhetsmyndigheten

Kartläggningar och rapporter

Livspusslet som inte går ihop – En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, Jämställdhetsmyndigheten

Hur jämställda är arbetsvillkoren? – En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner, Länsstyrelsen

Steg framåt och nya utmaningar – Resultatrapporten 2023, Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhet som lösning på välfärdens rekryteringsproblem, Jämställdhetsmyndigheten

Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, Statskontoret

Metodstöd och vägledningar

Vägledning jämställdhetsintegrering, SKR

Stödmaterial, SKR

En jämställd arbetsgivarpolitik, SKR

Ojämställdhet i socialtjänsten – kunskapsöversikt, SKR

Vägledning – stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsmyndigheten

Handledning i jämställdhetsanalys, Jämställdhetsmyndigheten

Lärande exempel

Jönköping mäter jämställdhet i kommunfullmäktige, SKR

Fler föräldralediga pappor i byggbranschen med projektet Byggföräldrar, Jämställdhetsmyndigheten

Linköpings kommun har satsat på jämställd idrott, Jämställdhetsmyndigheten

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.