Händer

Ett jämställt Jönköpings län

Sverige har en nationell jämställdhetspolitik med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med Jäj vill vi göra jämställdhetspolitiken känd i länet. Vi vill också bli fler som tillsammans arbetar för ett jämställt Jönköpings län.

Det pågår arbete för ökad jämställdhet i offentliga verksamheter, företag, civilsamhället i länet men också genom olika samarbeten. Vi tror att vi tillsammans kan nå ännu längre och att vi har mycket att lära av andra.

Läs mer om den nationella jämställdhetspolitiken och om jämställdhetsarbetet i länet nedan.

 

Personer som sitter i fåtöljer

Sveriges jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Prideflagga och cyklar

Jämställdhetsintegrering

Strategin för att uppnå jämställdhet kallas för jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten.

Jämställdheten i länet

Kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit behöver fler ha kompetens och arbeta aktivt med jämställdhet.