Regional styrgrupp våld

Regional styrgrupp våld i Jönköpings län är en strategisk  grupp som arbetar kring delmål 2-3 och 5 i regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sammankallande för styrgruppen är Länsstyrelsen. Huvudsaklig inriktning för den regionala styrgruppen är att samordna insatser och stärka samverkan i det lokala och regionala arbetet i länet. Styrgruppen ses 6-7 gånger per år inklusive en heldag.

Aktuella arbetsgrupper

Under hösten 2022 har en arbetsgrupp formats kring våld som arbetsgivarfråga. Denna arbetsgrupp ska verka för att stimulera arbetet med Förbättrad upptäckt, mål 2 i den regional strategin, med följande delmål;

  • Utveckla rutiner för förbättrad upptäckt av våld på arbetsplatsen.
  • Stärka chefer och HR i sin kompetens att upptäcka våld bland medarbetare.

Arbetsgruppen består av representation från kommun, Region Jönköping och Länsstyrelsen och leds av Länsstyrelsens utvecklingsledare inom mäns våld mot kvinnor.


Har du frågor?

Anna Alm-Mårtensson – utvecklingsledare inom mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen
Ansvarig för Regional styrgrupp våld
anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se