Regional samordning

Här får du veta mer om hur arbetet inom våldsområdet i Jönköpings län är organiserat.

Regional stödstruktur
– vi finns här för er!

Sedan hösten 2021 arbetar Länsstyrelsen och Kommunal Utveckling tillsammans för att kunna erbjuda ett samordnat stöd till verksamheter och dess yrkesverksamma inom våldsområdet. Från och med hösten 2022 ingår Region Jönköpings samordnare inom våld i nära relationer i denna samordning. Vi som arbetar i den regionala stödstrukturen träffas regelbundet för att planera och samordna vårt gemensamma arbete.

  • Vill du ställa en fråga?
  • Ser du en utmaning eller ett behov i det lokala och regionala arbetet?
  • Har din verksamhet behov av mer kompetens inom våldsområdet?

Ta gärna kontakt med oss som arbetar i den regionala stödstrukturen.
Kontaktuppgifter hittar du via kontakta oss.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till uppdrag att utgöra en regional samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Kommunal Utveckling

Kommunal Utveckling har till uppdrag att stödja länets kommuner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023.

Regional ledning och styrning

Utgångspunkterna i den regionala styrningen är nätverksstyrning där alla involverade aktörer är jämlika parter och ömsesidigt beroende. Länets aktörer är organiserade kring arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi delar information, erfarenheter, kunskap och behov med varandra i syfte att öka förutsättningar för utveckling och samordning av insatser.

Regional samordning- och ledningsstruktur

  • Styrgrupp för regional samordning våld
  • Styrgrupp för regional samordning våldsprevention
  • Styrgrupp för kommunal samordning våld vuxen

Fokus- och arbetsgrupper samt Resursteam

  • Resursteam hedersrelaterat våld och förtryck
  • Fokusgrupp prostitution och människohandel
  • Arbetsgrupp för våld som arbetsgivarfråga

Bild: Organisationsskiss

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.