Regional samordning

Här får du veta mer om hur arbetet inom våldsområdet i Jönköpings län är organiserat.

Regional ledning och styrning

Utgångspunkterna i den regionala styrningen är nätverksstyrning där alla involverade aktörer är jämlika parter och ömsesidigt beroende. Länets aktörer är organiserade kring arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi delar information, erfarenheter, kunskap och behov med varandra i syfte att öka förutsättningar för utveckling och samordning av insatser.

Regional samordning- och ledningsstruktur

  • Styrgrupp för regional samordning våld
  • Styrgrupp för regional samordning våldsprevention
  • Styrgrupp för kommunal samordning våld vuxen

Övriga grupper och nätverk

  • Resursteam hedersrelaterat våld och förtryck
  • Fokusgrupp prostitution och människohandel
  • Arbetsgrupp för våld som arbetsgivarfråga
  • Nätverk handläggare VINR vuxen

Pågående projekt

  • Projekt Förstudie socialtjänstens stöd till våldsutövare 2023-2024
  • Projekt Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans 2022-2024

Bild: Organisationsskiss

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.