För ett jämställt Jönköpings län – JÄJ-konferens 2024

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län hälsar välkomna till JÄJ-konferens 2024: För ett jämställt Jönköpings län.

Konferensen pågår 09.00-16.00 på Caféscenen på Kulturhuset Spira, Jönköping. Registrering och fika från 08.40. Fika och lunch ingår.

Program

09.00 – Konferensen öppnar

 • Moderator Sara Norrby Wallin, kommunikations- och organisationskonsult, öppnar konferensen
 • Per Eriksson, regionråd Region Jönköpings län ramar in dagen
 • Charlotte German och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, samtalar om den nya jämställdhetsstrategin Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

09.30 – Från husbondemakt till jämställdhetskontrakt – kön, makt och jämställdhet i historisk belysning. Föreläsning med Marie Eriksson, Linnéuniversitetet

10.15 – Paus

10.30 – Panelsamtal om makt och jämställdhet

 • Marie Eriksson, Linnéuniversitetet
 • Hanna Aspklint, VD Science Park
 • Håkan Carlsson, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län
 • Håkan Boberg, polisområdeschef Polismyndigheten

11.00 – Arbeta jämställt. Utmaningar och möjligheter i arbetsliv och vardag. Föreläsning med Sandra Lindström, psykolog och föreläsare

11.40 – Lunch

12.40 – Är arbete alltid lösningen? Ett rasifierat arbetsliv och intersektionell ojämlikhet. Föreläsning med Anders Neergaard, professor Linköpings universitet

13.20 – Panelsamtal om jämställdhet i arbetslivet

 • Sandra Lindström, psykolog och föreläsare
 • Anders Neergaard, professor Linköpings universitet
 • Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge
 • Jeanette Rosén, VD Coompanion Jönköping

13.50 – Fika

14.15 – Destruktiva maskuliniteter och normförändrande arbete. Föreläsning med Marco Vega, föreläsare och utbildare inom våldsförebyggande insatser MÄN

15.00 – Panelsamtal om våld och destruktiva normer

 • Marco Vega, föreläsare och utbildare MÄN
 • Lucas Seiron, enhetschef förebyggande insatser Värnamo kommun
 • Emma Engborg, socialsekreterare KAST-mottagningen Jönköpings kommun
 • Sofi Hägg, samordnande kurator inom elevhälsa Nässjö kommun
 • Niklas Bohman, verksamhetsledare Habo IF

15.30-16.00 Avslut

 • Charlotte German och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Ann-Christine Bärbäck, Region Jönköpings län summerar dagen
 • Per Eriksson, regionråd Region Jönköpings län och Nina Lindgren, chef Enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen i Jönköpings län pratar om hur jämställdhetsarbetet kan tas vidare

Medverkande

Sara Norrby Wallin är konferensens moderator och kommer leda oss genom dagen. Hon är kommunikations- och organisationskonsult och arbetar med möten som skapar utveckling. Sara håller utbildningar, workshops handleder och modererar konferenser – alltid med kommunikation som en röd tråd i det hon gör.

Marie Eriksson är historiker, lärare och forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes forskning handlar om våld och kön, framför allt om mäns våld mot kvinnor i nära relationer – men också om andra maktrelationer – både i det förgångna och i vår egen tid. I dagens föreläsning ger hon oss ett historiskt perspektiv på kön, makt och jämställdhet – och därmed redskap för att bättre få syn på oss själva och vår egen tid.

Sandra Lindström, leg. psykolog och föreläsare, lyfter områden som rör människor och deras beteenden kopplat till kontextuella faktorer. Hon har ett stort engagemang och intresse för frågor om jämställdhet, social hållbarhet och arbetslivets organisering. Genom att kombinera rollen som psykolog med strukturella perspektiv har hon en unik kompetens inom området jämställdhet.

Anders Neergaard är professor i sociologi vid institutet för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet och forskar om makt, ojämlikhet, motstånd och sociala rörelser. Han kommer prata om ojämlikhet i arbetslivet med fokus på etnicitet/rasifiering, klass och kön.

Marco Vega är sexualupplysare, samtalsledare och utbildare med lång erfarenhet av att föreläsa om inkludering, samtycke, sex, sexualitet, relationer och killnormer. Han arbetar just nu på organisationen MÄN i verksamheten MVP Arbetsplats som genom normkritik arbetar mot sexuella trakasserier, rasism, diskriminering och funkofobi på arbetsplatser.