För fler unga kvinnor i ledande positioner!

Årets unga ledande kvinna startades för att lyfta kvinnor som är yngre än 35 och har någon form av ledande position. Med tanke på att Jönköpings ligger långt ner på listan över län med jämn fördelning av ledande positioner mellan kvinnor och män så är vi på Jäj jätteglada att se deras arbete och få ha dem som anslutna!

Bildtext: projektledarna för Årets unga ledande kvinna

Årets unga ledande kvinna är en utmärkelse som lyfter kvinnor som är yngre än 35 och har någon form av ledande position – inom exempelvis näringslivet, offentlig sektor eller föreningslivet. Genom utmärkelsen bygger de en lista av ledare med dokumenterad erfarenhet och kompetens, som kan användas som underlag vid rekrytering av exempelvis ledartjänster eller styrelseledamöter. Listan innehåller idag 164 ledare och chefer som utsetts bland hundratals nominerade genom en tuff urvalsprocess. Projektet ägs gemensamt av Handelskammaren Jönköpings län, Science Park och Region Jönköpings län.

”Jämställdhet kommer inte av sig själv – och flera rapporter visar att jämställdhetsarbetet prioriteras lägre idag än för fem år sedan.”

– Linda Pålsson, projektledare

Jönköping som region är bland de sämre i Sverige när det kommer till hur stor andel av länets chefer, företagare och styrelseledamöter som är kvinnor. Med utmärkelsen vill Årets unga ledande kvinna se fler kvinnor i ledande befattningar, utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder. Att jobba med representation och förebilder är ett sätt att påverka unga att se möjligheterna om vad som går att bli. Syns det inte, finns det inte.

Utmärkelsens bakgrund och historia

När Årets unga ledande kvinna startades 2015 visade Ledarnas Jämställdhetsbarometer att Jönköpings län var i botten nationellt med 28% kvinnor bland länets samtliga chefer. Enligt deras beräkningar skulle Jönköpings län då vara jämställda år 2039, jämfört med Gotland som spåddes vara jämställda redan år 2027.  Statistik från SCB 2020 visar att snittet för länet har ökat till 37% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stor. I Gnosjö är andelen chefer som är kvinnor 26%, vilket är näst lägst i Sverige. Högst andel kvinnor i chefspositioner har Mullsjö med 50%. Även om det sker förbättringar så kan ingen som eftersträvar jämställdhet i samhället och i regionen vara nöjd med de här siffrorna. Personerna bakom Årets unga ledande kvinna är i alla fall inte det. Detta är ett omfattande strukturellt problem som kräver insatser av många och på bred front men Årets unga ledande kvinna tror att vi genom att lyfta fram goda förebilder i form av ledare som är kvinnor kan bidra till någon form av förändring på lång sikt i Jönköpingsregionen.

När initiativets startades fanns ett visst motstånd kring implementering av arbetet med jämställdhet i näringsliv och företag. Det var för vissa svårt att se värdet av att arbeta med frågan men med åren har motståndet minskat. Det har de senaste åren varit mer av en självklarhet att lyfta frågan på ledningsnivåer. Initiativet uppskattas och lyfts inom regionen men även i övriga Sverige, och vi hoppas att vi på detta sätt är med och sprider bilden av Jönköping som en attraktiv region ur ett näringslivsperspektiv. 

Bildtext: Vinnaren av Årets unga ledande kvinna 2021

Med Årets unga ledande kvinna vill vi öka konkurrenskraften för både företagen, organisationerna och regionen i stort. Vi vill ge företag förutsättningar för ökad lönsamhet och trivsel på arbetsplatser för både kvinnor och män. Genom den bank av förebilder med dokumenterad ledarerfarenhet och ledarkompetens som vi bygger upp gör vi det enkelt för länets företag och organisationer att hitta fler attraktiva kandidater till ledarroller och styrelser där kvinnor generellt sett saknas. 

”Vi ska inte heller glömma vad utmärkelsen ger individerna som är med på listan. Många vittnar om att de genom exponeringen i utmärkelsen har fått en ordentlig skjuts i karriären och blivit erbjudna uppdrag både vad gäller anställning, samarbeten och styrelseuppdrag.” 

– Linda Pålsson, projektledare

Projektet har över 20 olika partners, som stäcker sig över offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv. Utan dessa partners hade initiativet inte varit möjligt. Årets unga ledande kvinna har ett starkt och tätt samarbete med partners för att både bygga och utveckla projektet. Partnerföretagen bidrar med såväl ekonomiska resurser som tjänster inom webb, film & foto samt lokaler, teknik och mat. Men det absolut viktigaste uppdraget vi tillsammans har är att öka upp jämställdheten i Jönköping län genom att sprida initiativet och få fler externa företag att involvera sig – men även att stötta, tipsa och utmana varandra intern i våra egna organisationer.

Nominera en ung ledande kvinna!

Under oktober förra året kunde allmänheten nominera ledarförebilder på projektets hemsida. Därefter fick rekryteringspartnern Poolia den viktiga och tuffa uppgiften att sköta urvalsprocessen. Till slut kom omkring 20 kvinnor att ta plats på listan med länets vassaste ledarförebilder. Nästa torsdag, 2 mars, väntar en prisceremoni där två personer på listan uppmärksammas lite extra genom utmärkelserna ”Årets unga ledande kvinna 2022” och ”Årets unga styrelsetalang 2022”.

Vill du läsa mer om Årets unga ledande kvinna? Gör det här!

Text: Charlotte German, Länsstyrelsen i Jönköpings län