Bibliotek – en plats för demokrati och inkludering

Jönköpings kommun beskriver biblioteken som en plats för läsglädje, kunskapsinhämtning och demokratisk delaktighet, som är tillgänglig för alla. För att djupdyka i detta stora uppdrag har Jäj träffat Sarah Magnusson, verksamhetssamordnare på Öxnehaga bibliotek.

Det ingår i folkbibliotekens uppdrag att vara en demokratisk plats tillgänglig för alla. Därtill har de ett utökat uppdrag att arbeta med barn och unga, nationella minoriteter och personer med funktionsvariationer. För att kunna göra biblioteket, och bibliotekets bestånd, tillgängligt för alla behöver de även arbeta med inkluderande och normkritiska böcker. Det är viktigt att olika könsroller, etniciteter, familjekonstellationer och mycket mer finns tillgängligt i bokform.

Böcker och berättelser spelar en stor roll i barns kognitiva och emotionella utveckling. Det pratas mycket om läsförståelse och ordförråd men inte lika mycket om läsandets roll för barns förståelse av sig själv och sin omvärld. Det är bra att komma ihåg att barn- och ungdomslitteratur skrivs främst av vuxna och är en spegling av vuxnas tankar om hur barn är och ska vara. Läsaren får alltså med sig dessa idéer och det är därför viktigt att det finns en bredd i representation i barn- och ungdomslitteratur. Barn ska kunna känna igen sig och samtidigt öva sig i att förstå andra som är annorlunda!


Jag arbetar mycket med de yngre barnen, 0-6 år, och märker tydligt av att det finns ett intresse hos förskolepedagoger att få tillgång till normkritiska och inkluderande bilderböcker. Böcker som ofta efterfrågas är böcker som behandlar könsroller, vilket ofta handlar om vad för kläder man får ha på sig eller vad man får leka med. Mångfald, mer specifikt böcker där olika etniciteter är representerade, efterfrågas även väldigt mycket.

Sarah Magnusson, verksamhetssamordnare Öxnehaga bibliotek

Biblioteken har ett ansvar när det kommer till inkludering och bemötande av samhällets alla människor. Man brukar säga att det finns tre pelare som bär biblioteket: Lokalen, litteraturen och medarbetarna. Personalen erbjuds kontinuerligt utbildningar om hur de kan bättre bemöta våra besökare från olika perspektiv, de har bland annat haft utbildningar om hbtqi+ och nationella minoriteter.

Bildtext: Djungelmiljön på Öxnehagas bibliotek

I största möjliga utsträckning försöker Öxnehaga bibliotek anpassa sina lokaler för människor med funktionsvariationer. De har kommit längre när det kommer till fysiska funktionsvariationer men inte lika långt när det kommer till det kognitiva. Öxnehaga biblioteks barnavdelning renoverades förra året tack vare pengar från kulturrådet och projektet stärkta bibliotek. I samband med detta försökte man täcka in kognitiva funktionsvariationer, bland annat genom att bygga en ljudisolerad koja samt att skapa en miljö som var både stimulerande och en lugn plats i form av en djungelskog. Tanken är att djungeln ska uppfattas som en lugn plats men det finns djur gömda lite varstans som ska gäcka fantasin hos barnen. Öxnehaga har tre förskoleavdelningar för barn inom autismspektrumtillstånd som brukar besöka biblioteket en gång i veckan. Bibliotekarierna upplever att barnen uppskattar djungelmiljön väldigt mycket.

Det är även viktigt att arbeta inkluderande när det kommer till arrangemang, dels att anpassa bibliotekets befintliga arrangemang dels att erbjuda särskilda arrangemang för vissa grupper. I höstats kunde Öxnehaga bibliotek tack vare ett samarbete med Allaktivitetshus+ och kommunens Samordnare för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet & miljö genomföra fyra teaterföreställningar för barn som har någon form av funktionsvariation. Tre föreställningar hölls på Öxnehaga och en på Råslätt. Bland drakar och dragqueens hyrdes in, som genomförde en upplevelseteater baserat på Bram Stokers Dracula. Med andra ord ett nytt och kul sätt att förmedla klassisk litteratur!

Bildtext: Bild från teaterföreställningen med Bland drakar och dragqueens

Biblioteken har en superstor roll i frågor om demokrati och inkludering. Vi är en av de få öppna allmänna platser som finns kvar i dagens samhälle. Biblioteken är en plats där alla får vara och det är helt gratis. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att värna om att ha demokratiska platser som inte hamnar bakom en så kallad betalvägg. Därtill sker väldigt mycket arbete bakom kulisserna. Det är inte bara bokinköp, språk och sagostunder som bibliotekarier arbetar med. Vi samverkar med massor av andra samhällsaktörer i närområdet, till exempel för att ge vuxna tillgång till viktig samhällsinformation eller att ge barn och unga en meningsfull fritid. Här kan vara allt möjligt, för inte så länge sen hade vi exempelvis en 3D-workshop i samverkan med kulturskolan.

Sarah Magnusson, verksamhetssamordnare Öxnehaga bibliotek

Det är också mycket som sker i närområdet där biblioteken inte är aktiva men solidariskt stöttar. Till exempel kvinnofesten i samband med internationella kvinnodagen.

Vill du veta vad som är på gång på Öxnehaga bibliotek? Kolla in deras hemsida här! Missa inte heller Öxnehagadagen på lördagen 13/5, där du kan lyssna till musik, gå på loppis eller varför inte prova på ponnyridning?

Text och bilder: Sarah Magnusson, verksamhetssamordnare Öxnehaga bibliotek

Redigering: Charlotte German, jämställdhetsutvecklare Länsstyrelsen i Jönköpings län