Handlingsplaner

Mall-bild som används på webben i olika syften

Arbetet i Jönköpings län utgår från Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld in nära relationer 2020 – 2026. Varje aktör som står bakom strategin arbetar i sin verksamhet med aktiviteter för att uppfylla strategins målsättningar.

Regional samordning

Vägg med fastnålade bilder

Här får du veta mer om hur arbetet inom våldsområdet i Jönköpings län är organiserat. Regional stödstruktur– vi finns här för er! Sedan hösten 2021 arbetar Länsstyrelsen och Kommunal Utveckling tillsammans för att kunna erbjuda ett samordnat stöd till verksamheter och dess yrkesverksamma inom våldsområdet. Från och med hösten 2022 ingår Region Jönköpings samordnare inom […]

Regional strategi

Arbetet i Jönköpings län utgår från Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld in nära relationer 2020 – 2026. Varje aktör som står bakom strategin arbetar i sin verksamhet med aktiviteter för att uppfylla strategins målsättningar.

Välj att sluta

Händer som håller i varandra

Nu blir telefonlinjen Välj att sluta nationell. Vi behöver din hjälp att sprida informationen och bidra till att förebygga våld i nära relationer.

De ser människohandel på nära håll

Charlotte och Lena

Charlotte och Lena har det svåra arbetet att samordna arbetet mot människohandel och prostitution i Jönköpings län. I sitt arbete träffar de både sexköpare och offer för sex mot ersättning.