Jönköpings län har blivit med KAST-mottagning!

Jäj! har träffat teamet som arbetar på KAST-mottagningen i Jönköping. KAST står för Köp av Sexuell Tjänst och mottagningen riktar sig till dem som köpt, eller funderat på att köpa, sex.

KAST-mottagningen är en kostnadsfri mottagning som erbjuder personer som köper sexuella tjänster stöd för att sluta. De erbjuder rådgivning och individuella stödsamtal och utgår alltid ifrån vad den enskilde uttrycker att hen vill ha hjälp med. När teamet vill arbeta mot att förändra ett beteende måste de som behandlare förstå vad det är personen själv vill förändra. En viktig grund i behandlingsarbetet blir därför ett respektfullt bemötande där den enskildes behov är i fokus. KAST-mottagningen kommer också att erbjuda stöd till anhöriga vars partner köper sexuella tjänster.

Jönköpings kommun blev under 2023 tilldelade ekonomiska medel av Jämställdhetsmyndigheten och det var upprinnelsen till att KAST-mottagningen startades. Även om mottagningen tillhör Jönköpings kommun så arbetar de länsövergripande. Det innebär att boende och yrkesverksamma inom Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda eller Värnamo kan kontakta dem.

Det har saknats reellt stöd i länet för den här målgruppen och det är viktigt att denna problematik lyfts i samhället. Mottagningen ska också fungera som en kunskapsbank för andra professionella i länet och det blir en viktig del i att uppmärksamma problematiken från flera håll och kunna jobba mer mot efterfrågan och mer förebyggande. Utan efterfrågan sker inga sexköp. Alla som bor i Jönköpings län är välkomna att söka stöd oavsett kön och sexuell identitet och du kan också kontakta dem anonymt.

Emma Engborg, projektledare och Freja Bergman, behandlare på KAST-mottagningen i Jönköping.

Varför är det viktigt att också jobba med sexköpare? Hur kompletterar det arbetet med våld?

– Det är viktigt för att jobba med kärnan av problemet och för att kunna förebygga den här typen av problematik inför framtiden. Vill vi se en minskning av problematiken måste vi utgå från efterfrågan. Kan vi hjälpa en sexköpare hjälper vi även de som är utsatta för prostitution och människohandel och förhoppningsvis även deras familjer. Att jobba med våld handlar ju också om att möta personen där den befinner sig och utgå från dennes behov i stödsamtalen. Motivation till förändring är en viktig faktor i allt behandlingsarbete för att det ska ge effekt, oavsett vem vi träffar.

Hur arbetar ni för att mottagningen ska bli känd i hela Jönköpings län?

– Just nu åker vi runt i varje kommun och träffar kommunrepresentanter för arbetet kring människohandel och sexuell exploatering. Här möter vi engagerade medarbetare i hela länet och tanken framåt är att det ska bli ett professionellt nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor. Vi jobbar även för samverkan med olika instanser som kommer bli viktiga delar i vårt arbete bland annat för att få in klienter till verksamheten och som kan sprida information vidare. Vi har även synts en del i media senaste vilket vi tänker är en viktig kanal för att nå ut till allmänheten.

Om ni får drömma, eller vara visionära, hur ser framtiden ut för den här typen av arbete?

– Att vi inom några år har en etablerad behandlingsverksamhet med erfarna behandlare där vi arbetar både med stöd för sexköpare och till dem som säljer sex, det vill säga att vi även har startat en MIKA-mottagning.

Att Sverige i stort både har ett politiskt- och större samhällsengagemang i alla frågor som rör våld och prostitution och människohandel. Det hade varit fint att se en minskning av problematiken och inte det motsatta, som är i den riktning vi rör oss mot idag.

Vill du komma i kontakt med KAST-mottagningen?

KAST-mottagningen har telefontid tisdagar och torsdagar klockan 08:30-09:30, 036-10 74 74

På KAST-mottagningens hemsida kan du hitta mer information om hur du kan ta kontakt

Vill du läsa mer om KAST-mottagningen? Kolla in Jäj-sidan om den!