De finns där – Tjejjouren i Jönköping

Tjejjouren har funnits sedan 2009 och är en del av Kvinno- och tjejjouren i Jönköping. De är civilsamhälleorganisation som ger viktigt stöd till unga tjejer. Vi på Jäj träffade Kvinno- och tjejjouren som berättade om tjejjourens arbete.

Tjejjouren har länge arbetat med att ge stöd till unga tjejer samtidigt som de i sin verksamhet har ett arbete med att förebygga våld till exempel genom att möta barn och unga på olika arenor i Jönköping. På Kvinno- och tjejjourens webbplats står det ”Vi jobbar med stöd, skydd, påverkan och prevention” vilket beskriver den bredd som jouren har i sitt arbete. De är också en del av riksorganisationen Unizon som organiserar över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.

Arbetet i tjejjouren drivs främst av ideella krafter och ett central del är den stödchatt som är öppen på tisdagskvällar. Alla som svarar har en grundutbildning men de får också vidareutbildning i frågor som blir aktuella i chatten till exempel kring unga som säljer sex mot ersättning, sexuella övergrepp med mera. På Kvinno- och tjejjouren finns det anställd personal som arbetar med samordning av volontärerna.

Jag frågar vilka ämnen som kommer upp i chatten och vilka ämnen som de tycker är angelägna att lyfta?

Psykisk ohälsa har i många år varit en stor fråga. Ett ämne som ökat på senare tid är sexuellt våld och våld i ungas partnerrelationer. Personalen på Kvinno- och tjejjouren tänker att barn och unga idag har fått ökad kunskap kring våld och att de fått den kunskapen från flera håll till exempel som stopp min kropp och liknande.

Vad tror ni att ni kan vara för kraft i samhället idag – varför är det viktigt att ni finns?

Vi är experter på våld, kan prata om våld och kan beskriva våldets olika perspektiv. Vi arbetar både med att möta personer när våldet skett och arbetar förebyggande till exempel genom att föreläsa i idrottsföreningar. Vi ser det som en viktig uppgift att möta och samtala med pojkar och män. Här får vi ofta ta del av ahaupplevelser när vi har våra föreläsningar. Detta är ett arbete som behövs mycket av framåt

Information om stöd – från Kvinno- och tjejjourens webb

Kvinno- och tjejjouren Jönköping arbetar med stöd och skydd för kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relation. Vi stöttar även unga tjejer som behöver någon att prata med. Vi vill vara en röst i samhället för de vi möter i vår verksamhet och vi jobbar aktivt för att förebygga våld.
Vår telefon 036-16 36 82 är öppen mån-fre kl. 8.30-16.30.
Du kan även chatta med oss tisdagar kl.17.30-20.30.
Välkommen till oss!

Kvinno- och tjejjouren

Här hittar du information om riksorganisationen Unizon

Text: Anna Alm-Mårtensson, Länsstyrelsen Jönköping