Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

Efter över ett års av arbete så har Jönköpings län blivit med ny jämställdhetsstrategi! Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 är nu live!

2023 fick länsstyrelserna i uppgift av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhetsarbetet. Uppdraget lyfter särskilt områdena ekonomisk jämställdhet och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Genast började arbetet för att skapa en länsgemensam produkt som aktörer oavsett sektor kunde känna ägandeskap av.

Länsstyrelsens uppdrag inom jämställdhet bygger på att den nationella jämställdhetspolitiken ska få genomslag på regional nivå, genom att stödja och främja jämställdhetsarbetet som aktörer bedriver. Aktörerna finns i alla sektorer, från kommun och region till näringsliv och andra statliga myndigheter. Efter kommunbesöken och vidare förankringsarbete stod det klart att strategin behövde utgå från regionala utmaningar och möjligheter. Så snarare än att strukturera strategin utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen har tre tematiska områden identifierats för länet:

  • Makt och delaktighet
  • Utbildning och arbetsliv
  • Våld och destruktiva normer

Varje tematiskt område har mål under sig, som i sin tur har Att arbeta för identifierat. Att arbeta för är exempel på insatser som kan göras för att bidra till det övergripande målet. Indikatorer finns också med, men är listade längst bak i dokumentet.

Syftet med Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 är att ange en riktning för arbetet med jämställdhet i länet och stärka det jämställdhetsarbete som redan pågår. Förhoppningen är också att den ska ge inspiration och stöd till aktörer som vill påbörja eller utveckla sitt arbete med jämställdhet.

Om du är intresserad av vad du kan göra inom din verksamhet för att bidra till ett mer jämställt Jönköpings län, ta en titt på strategin eller hör gärna av dig till oss!

Läs hela strategin Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 här!

Text: Charlotte German, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen