Huvudsida mall

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”.

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen.

I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny.

Planera strukturen på dina puffar innan du börjar bygga undersidor. Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål och behov genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna.

Jämställdhetsarbete i länet

Kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit behöver fler ha kompetens och arbeta aktivt med jämställdhet.

Personer som sitter i fåtöljer

Sveriges jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsintegrering

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för jämställdhetsintegrering som metod. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material. Aktuellt Webbplatser Här hittar

Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

För att uppnå jämställdhet behöver aktörer inom alla områden i samhället bidra i arbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att främja arbetet med jämställdhet i länet och fick 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhet för

Genus och normförändring

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial om genus och normförändring. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material. Webbplatser Här hittar du

Prideflagga och cyklar

Jämställdhetsintegrering

Strategin för att uppnå jämställdhet kallas för jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten.