Idrotten som jämställdhetsarena

RF-SISU Småland är en av organisationerna som valt an ansluta sig till Jäj! Jäj har pratat med Per Edén, verksamhetschef på RF-SISU Småland om deras jämställdhetsarbete och idrottens betydelse för att främja jämställdhet.

Bildtext: alla medarbetare på RF-SISU Småland

RF-SISU Smålands uppdrag är att vara en stödorganisation till idrottsföreningar och idrottsförbund. De arbetar mot olika utvecklingsmål, där ett av dem är jämställd idrott. FR-SISU Småland har en nära samverkan med alla idrottsföreningar via idrottskonsulenter som söker, ställer frågor och iscensätter jämställdhetsarbete i deras föreningar. De använder flera olika studiematerial såsom utbildningswebbar, dialogdukar och värdegrundskortlek för att främja jämställdhetstänket.

Idrottens mål är att idrott ska vara till för alla, men i praktiken är det inte så än. RF-SISU Småland hjälper föreningar att identifiera utmaningarna och att ta steg framåt mot en mer jämställd förening genom utbildning, processarbete och föreläsningar. Arbetet med jämställdhet är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. 

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. RF-SISU Småland vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande över idrotten oavsett om man är aktiv, ledare, styrelsemedlem. Därför jobbar dem med jämställdhet.

Bildtext: Tjejer spelar basket utomhus

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen.

”Vi vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i sin idrottsförening. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten eller utvecklingen att premiera en grupp över en annan. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.”

– Per Edén

Ett exempel på RF-SISU Smålands jämställdhetsarbete är den checklista som tagits fram för föreningar att arbeta med i sin förening. Börjar föreningar att jobba med, och efter den, kommer föreningarna en bra bit på vägen. Det är ett enkelt redskap för att medvetandegöra människor i sin egen förening kring frågan.

Vill du läsa mer om RF-SISU:s jämställdhetsarbete och hur idrottsföreningar förhåller dig till jämställdhet? Klicka här!

Text: Charlotte German, Länsstyrelsen i Jönköpings län