Kunskapshöjning pågår – prostitution och människohandel

Clara Wallin på Kommunal utveckling har en spännande arbetsuppgift under 2023. Hon ska genom ett projekt sprida kunskap och ge stöd till länets kommuner kring arbetet med sexuell exploatering, prostitution och människohandel.

Clara Wallin arbetar som FOU-ledare på kommunal utveckling sedan 2020 och har tidigare genomfört ett projekt inom hedersrelaterat våld och förtryck. Idag ansvarar hon för kring regional samordning våld i nära relationer – vuxen samtidigt som hon projektleder en satsning för kunskapshöjande insatser inom prostitution och människohandel.

– Vi som arbetar på kommunal utveckling samordnar länets kommuner i olika områden till exempel social välfärd och hälsosjukvård, utbildning och fritid. Vi samordnar forskning och utvecklingsarbeten för att det ska bli en likvärdighet mellan länets kommuner. Vi leder också olika nätverk och samverkar för att bli mer effektiva.

Under 2023 har Jönköpings län fått extra pengar för att arbeta särskilt mot länets kommuner när det gäller sexuell exploatering, prostitution och människohandel (SPoM). Clara kommer tillsammans med Länsstyrelsen och Regionskoordinatorerna mot Prostitution och människohandel att åka ut till kommunerna och socialtjänstens handläggare.

Socialtjänsterna i länets kommuner kommer att få utbildning och möjlighet att diskutera hur arbetet skulle kunna se ut i deras kommun. Det finns ett önskemål om en länsgemensam riktlinje och också att utse kontaktpersoner inom området.

Clara berättar att hon ser fram emot att åka ut i kommunerna och träffa personal. Det blir en fortsättning på de kommunbesök som genomfördes under hösten där Clara tog reda på vilka behov som finns och vad som önskas inom området.

Vad hoppas du att ditt arbete har lett till när projektet är slut?

Jag önskar att den personal som vi möter kan känna sig mer trygga och får mer kunskap i ämnet. Målet är att arbetet efter året lever kvar genom en länsgemensam riktlinje och att vi satt ämnet sexuell exploatering, prostitution och människohandel på kartan.

Text och bild: Anna Alm-Mårtensson, Länsstyrelsen Jönköping

Vill du lära dig mer kring ämnet sexuell exploatering, prostitution och människohandel – här hittar du mer information.