Manslöner och kvinnolöner – fortfarande en verklighet i Sverige

Igår, 18 september, uppmärksammades International Equal Pay Day – Internationella dagen för lika lön för lika arbete. För att lyfta dagen mötte Jäj! Kommunal Sydväst för att prata om deras jämställdhetsarbete och vikten av jämställda löner och arbetsvillkor.

Kommunal Sydväst är en av Kommunals 13 lokalavdelningar som samordnar och stöttar Kommunals sektioner i Jönköpings och Hallands län. Avdelningen organiserar fler än 30 000 medlemmar i en rad olika yrken inom kommuner, regioner och privat sektor. Deras yrken finns i 12 branscher som inkludera allt från funktionshinder och hälso- och sjukvård till grön sektor och teknik. Kommunal arbetar för att göra varje jobb och varje arbetsplats bättre. Anställningarna ska vara trygga, arbetsmiljön ska vara god, lönen ska vara rätt och alla ska ha möjlighet till yrkesutveckling.

Större delen av medlemmarna i Kommunal arbetar i en kvinnodominerad bransch, vilket tyvärr fortfarande gör skillnad på lön. I Sverige finnas fortfarande manslöner och kvinnolöner, då kvinnor tjänar ungefär 86 procent av vad män tjänar för likvärdigt arbete. Konsekvenserna av dessa ojämställda löner är tydliga; kvinnor får sämre ekonomi och mycket lägre pension än män. Kommunal arbetar dagligen för att öka jämställdheten och motverka värdediskrimineringen av arbete i kvinnodominerade branscher på många olika sätt, till exempel genom opinionsbildning och att ställa krav i avtalsrörelserna. Fackförbunden spelar en stor roll i kampen för lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

– Vi vill få arbetsgivare, politiker och samhället i stort att förstå situationen för medlemmarna i Kommunal. Det är fortfarande en stor skillnad mellan kvinnodominerade branscher och mansdominerade branscher.

Thomas Olsson, ombudsman Kommunal Sydväst

Förutom att kvinnodominerade branscher har längre lön, så visar statistiken även att arbetsförhållandena ofta är sämre. Inom kvinnodominerade branscher är det vanligare med deltidstjänster, rörliga scheman och fler anställda per chef. Det här är frågor som Kommunal också arbetar med. Kommunal har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner ett kollektivavtal om heltidsarbete som norm. Detta ska på sikt se till att bland annat kvinnor i välfärdsyrken kan få en pension som går att leva, inte bara överleva, på. Kommunal arbetar även mycket med frågan om fria arbetsskor och arbetskläder. Det är något som i dagsläget inte är självklart på kvinnodominerade arbetsplatser, men en självklarhet på mansdominerade arbetsplatser.

– Men den viktigaste frågan av alla är den kroniska underbemanningen i välfärden som drabbar kvinnodominerade branscher allra hårdast. När vi frågade våra medlemmar ”var din arbetsplats underbemannad idag?” blev svaret ”ja” från 45 procent av de tillfrågade medlemmarna i äldreomsorg, förskola och skola. Det är ett tydligt tecken på att vi måste fortsätta jobba för ökade resurser för vår gemensamma välfärd.

– Thomas Olsson, ombudsman Kommunal Sydväst

Som för många fackförbund är kommunals främsta fokus på jämställdhetsområdet arbetsplatserna, men för att lyckas med förändring är de även engagerade i jämställdhetsarbete på samhällsnivå.

Vill du veta mer om Kommunal Sydväst? Klicka här.

Vill du veta mer om internationella dagen för lika lön för lika arbete? Klicka här.

Text: Charlotte German, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen

Bild: Thomas Olsson, ombudsman Kommunal Sydväst