När tonåringar får välja står jämställdhet i fokus!

När eleverna på Per Brahegymnasiet fick i uppgift att påbörja ett socialt arbete så valde Vincent, Magdalena, Anabela, Evelina och Max att starta ett instagramkonto med fokus på jämställdhet. Jäj! har fått chansen att prata med dem om deras arbete, och varför de valt att fokusera på jämställdhet.

Instagramkontot Jämställdhet_pb är skapat för att förmedla gruppens tankar och åsikter kring jämställdhet, utifrån hur vårt samhälle ser ut idag! Eftersom det än idag finns löneskillnader mellan kvinnor och män, men samtidigt finns det en lag som säger att man inte ska diskrimeras beroende på kön. Därför har gruppen väckt detta ämne, vad jämställdhet verkligen är och vad det innebär för samhället och hushållen. Informationen sprids inom deras skola, som sedan kan sprida det vidare.

Gruppen bakom Jämställdhet_pb

Arbetet startades eftersom det, som konstaterat, finns lagar som förbjuder diskriminering beroende på kön, men ändå finns år 2023 skillnader mellan kvinnor och mäns skyldigheter i samhället. Patriarkatet drabbar kvinnor varje dag, och skapar ett ojämställt samhälle.

Jäj! frågade vilka jämställdhetsutmaningar som Jämställdhet_pb ser bland ungdomar idag. Gruppen lyfter att strukturerna som påverkar dem är sådana som existerat under många år, och att skillnader mellan flickor och pojkar görs redan från tidig ålder.

”Pojkar lär sig att de ska vara hårda och aggressiva vilket även skapar en inblick till varför man som pojke helst vill bli polis när man växer upp. Sedan har vi flickor som lärt sig i ung ålder att vara tillbakadragna och inte högljudd men även hyggliga mot andra vilket ändå skapat en bild att det anses konstigt när en tjej säger ifrån eller arbetar med ett yrke som ”anses vara” manligt som till exempel snickare eller polis och så vidare”

– Jämställdhet_pb

För att uppnå jämställdhet så krävs att arbetet börjar vid tidig ålder, för att låta alla människor växa upp som de vill och inte döma de som bryter normer, till exempel inte döma kvinnor som väljer att jobba som snickare och motarbeta det motstånd de möter. Det handlar om att respektera varandra och de livsval människor gör, oavsett vem man är. Det handlar om att normalisera!

På frågan om gruppen vill fortsätta jobba med jämställdhet så är svaret tydligt:

” Ja! Kortfattat svar så ja! Vi är ute efter att mannen och kvinnan ska samspela i hushållet, deras likadana arbetsuppgifter ska inte behöva skilja på lönen beroende på om de är en man eller kvinna, det ska vara lika för alla!”

– Jämställdhet_pb

Vill du veta mer om Jämställdhet_pb? Kolla in deras instagramkonto här!

Text: Charlotte German, Länsstyrelsen i Jönköpings län