Nya stödlinjer – män och transpersoner

Den 15 februari 2023 öppnar två nya stödlinjer för män respektive trans- och icke binära personer. Detta är ett pilotprojekt som genomförs på uppdrag av regeringen och kommer att pågå under 2023.

Stödlinjerna är kostnadsfria och bemannas av socionomer och sjuksköterskor med kunskap om våld. Telefonlinjerna drivs av nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) som sedan tidigare Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 

Stödlinje för män

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är en nationell stödtelefon för män som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en närstående eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa. Den är öppen alla dagar kl. 7–21.

Stödlinje för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är en nationell stödtelefon för vuxna transpersoner, inklusive icke binära, som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en närstående eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa. Den är öppen alla dagar kl. 11–19.

Bild från Nationellt centrum för kvinnofrid

Sprida information

Är du en yrkesverksam person eller civilsamhälleaktör som har möjlighet att sprida information om dessa två stödlinjer? Detta kan du enkelt göra genom att beställa kostnadsfritt informationsmaterial i form av affischer, kontaktkort med mera.

Till mer information om stödlinjerna och beställning av informationsmaterial

Stödlinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Stödlinjen är ett pilotprojekt på uppdrag av regeringen och verksamheten kommer att pågå under 2023, för att därefter utvärderas.