Sävsjö använder bildkort för att uppmärksamma våldsutsatta personer med funktionshinder

LSS-handläggaren Jennifer Jörgensson har arbetat fram ett intressant och effektivt sätt att arbeta med våldsutsatta personer med funktionshinder. I Sävsjö kommun använder sig hon och hennes medarbetare av bildkort för att underlätta kommunikationen mellan klient och handläggare.

Jennifer Jörgensson är LSS-handläggare på Socialtjänsten i Sävsjö. Sedan början av 2022 har hon och hennes kollegor implementerat bildkort som verktyg i samtal med klienter som misstänks att ha blivit utsatta för våld. Verbal kommunikation mellan handläggare och klienter med olika kognitiva svårigheter kan vara utmanande, men bildkorten underlättar samtalen genom att ge visuella beskrivning av handlingar, platser och personer som varit inblandade i incidenter där våld kan ha förekommit.

Bakgrunden för implementeringen av bilderna baserades på statistik som visade att mycket få våldsärenden hade rapporterats inom denna målgrupp. Som ett resultat erbjöds en utbildning till personal som arbetar i daglig verksamhet för att informera dem om hur man upptäcker tecken på våld vilket ledde till fler anmälningar.

Bildkorten hjälper till att strukturera samtalen och tydliggör vad som har hänt när verbal kommunikation blir en utmaning för klienten, berättar Jennifer

Bildkortens primära funktion är att identifiera vad som har hänt, var det har hänt och vem som har utfört våldet Korten kan också skildra olika känslor eller händelser genom att visa foton eller illustrationer, som att någon skriker, knuffar eller välter en rullstol. Vissa av bilderna innehåller korta, tydliga beskrivningar så som mamma, partner eller personal för att ytterligare förtydliga situationen.


På bilden: Jennifer Jörgensson och Christina Henriksson Liljedahl

“Man måste ge individen rätt förutsättningar” säger Jennifer på Socialtjänsten i Sävsjö.

Många klienter inom LSS kan känna sig obekväma under samtal, då det är en ny situation och miljö som lätt kan bli påfrestande. Bildkorten underlättar inte bara kommunikationen, utan ger dem även ett ställe att vila ögonen på och minska stressen under samtalen. Korten saktar ner konversationen då handläggaren måste hitta rätt kort, vilket ger naturliga pauser under samtalet.

En utmaning med att använda korten har varit att hitta lämpliga bilder för varje situation. Bilderna får inte vara stötande samtidigt som de ska matcha vad som faktiskt har hänt. Bildkorten underlättar kommunikationen, vilket gör att handläggaren får mer information och därmed kan göra bättre bedömningar av behovet hos den enskilde.

Text: Andrea Markovic, socionompraktikant Länsstyrelsen Jönköping
Foto: Lena Svensson Webb, Sävsjö kommun