Se panelsamtalet Sponsring på lika villkor

Att unga kvinnor idrottar mindre än unga män i Jönköpings län påverkar flickors hälsa och välbefinnande. Dessutom satsar sponsorer mer på män än på kvinnor. Hur kan vi förändra detta? Hör vad bland annat HV71 säger om jämställd sponsring i panelsamtalet ”Sponsring på lika villkor?”.

Varje år satsar sponsorer inom privat och offentlig sektor 2,9 miljarder kronor mer på män än på kvinnor. Ungefär 80 procent av den totala sponsringen går till män medan 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 46 procent av idrottsutövarna i Sverige (källa, Fair Pay).

I panelsamtalet ”Sponsring på lika villkor” berättar representanter från HV71, Wetterbygden Basketball, Fair Pay, Länsförsäkringar Jönköping och Jönköping Energi om arbetet med sponsring på lika villkor i Jönköpings län.

Panelsamtalet spelades in i oktober 2020 och är ett samarrangemang mellan Jönköpings kommun, CSR Småland och Länsförsäkringar Jönköping.

Moderator: Jozo Glavas, Länsförsäkringar Jönköping.

Studio: FC Production Stream Studio.