Jämställdhet kräver fler åtgärder!

I slutet av 2023 släppte Jämställdhetsmyndigheten rapporten Ojämna insatser för jämställdheten – en lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit. Jäj uppskattar den tydliga rekommendationen gällande bättre styrning!