Förstudie om arbetet med våldsutövare – engagemang trots motvind

JÄJ har intervjuat Julia Lagerkvist, utvecklings ledare på Kommunal utveckling som under år 2023 gjort en förstudie i alla länets kommuner om deras arbete med våldsutövare. Julia, berätta vad du arbetat med senaste året? – Senaste året har jag på halvtid genomfört en förstudie som tittar på Jönköpings läns socialtjänsters arbete med våldsutövare. Bakgrund till […]