Välj att sluta

Nu blir telefonlinjen Välj att sluta nationell. Vi behöver din hjälp att sprida informationen och bidra till att förebygga våld i nära relationer.

– Det är av stor vikt att vi arbetar på flera fronter för att minska våld i nära relationer. Utöver skydd och stöd till våldsutsatta vuxna och barn behöver vi nå dem som utövar våld och erbjuda dem ett alternativ. Telefonlinjen kan vara ett sätt att sänka tröskeln för att ta första steget, säger Anna Alm-Mårtensson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen inom mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Till den nationella telefonlinjen Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har våldsproblem. Öppettiderna är måndagar, tisdagar och fredagar klockan 08.30 – 16.00. De som ringer kan vara anonyma och får alltid ett professionellt och respektfullt bemötande. Läs gärna mer om telefonlinjen på valjattsluta.se.

Om du vill ha mer information om hur din verksamhet kan sprida information om den nationella telefonlinjen – kontakta anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se