Yalla Jönköping – arbete, gemenskap och personlig utveckling

Jäj! har träffat Johanna de Salareff Månsson, som är verksamhetsledare på Yalla Jönköping. Yalla Jönköping är ett kooperativt företag av och för kvinnor som arbetar för minskat utanförskap och ensamhet.

Yalla Jönköping är en ideell förening som bedriver näringsverksamhet inom städ. De har fokus på att främja social hållbarhet inom Jönköping med omnejd. Föreningens målgrupp för personal är utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Städ är den operativa delen, utöver det arbetar de för att kvinnor ska utvecklas professionellt och stärkas på den svenska arbetsmarknaden men även privat för att få ökat självförtroende.

Yalla Jönköping är sprunget ur projektet Trappa Upp, ett tvåårigt projekt som Coompanion startade 2019. Trappa Upp genomfördes i samverkan med Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ beläget i Rosengård, Malmö. Syftet med Trappa Upp var att hjälpa utrikesfödda kvinnor, som står allra längst från arbetsmarknaden, att komma närmre jobb och egenförsörjning i Sverige.

Utifrån projektet startades den ideella föreningen Yalla Jönköping. Föreningen såg, och ser även idag, en stor utmaning när det gäller integration i vårt samhälle. Yalla Jönköping tror att en del av lösningen ligger i att fler utrikesfödda kvinnor får chansen att arbeta. Utöver arbetsgemenskap och integration, ger det kvinnor möjlighet till egenförsörjning och ökat inflytande.

Jäj! har fått prata med Johanna De Salareff Månsson, som arbetar som verksamhetsledare på Yalla Jönköping. Vi ställde henne några frågor om deras verksamhet.

Bild: Johanna de Salareff Månsson, privat bild

Hur ser du att Yalla Jönköping bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle?

Vi ser och upplever att samhället har svårt att ge vår målgrupp en chans ute i arbetslivet samtidigt så kräver samhället att du som utrikesfödd ska vara etablerad i samhället och kunna svenska för att få ett arbete. Om du aldrig får chansen till en trygg anställning är det för många svårt att utvecklas inom språket och kulturen. För många av våra anställda är Yalla Jönköping deras första arbetsplats. Förutom ett språk som är nytt för dem så ska de även lära sig hur det fungerar på ett arbete. Vad har jag som anställd för rättigheter och skyldigheter? Hur läser man ett schema? Hur är man en bra kollega? Dessa saker är självklart för många födda svenskar och något som få arbetsgivare tar i beaktning.

Vi märker ett stort behov från vår personal att det är viktigt att kunna vara självförsörjande, att man är behövd och bidrar till samhället. Jag som verksamhetsledare är otroligt stolt över Yalla Jönköpings personal. Jag lär mig mycket från personalen och utmanas varje dag med att tänka på nya sätt som är inkluderande och utvecklande.

Det som skiljer oss från andra städföretag är att varje gång du betalar fakturan för ett städ så bidrar du till ett mer socialt hållbart samhälle. Du tar ansvar för dina medmänniskor och ger fler en chans till ett tryggare liv.

Hur påverkas de anställdas liv genom sin anställning hos er?

– Jag frågade vår personal om svaret på denna fråga och dessa meningar fick jag:

”Utan jobb sitter jag bara hemma. Stressigt utan jobb. Inga pengar och jag behöver gå till socialen”

”När jag har jobb är det bra. Mycket stress utan jobb. Behöver till hyra varje månad”

”Bra med jobb för framtiden. Inte bra att sitta hemma.”

”Tacksam för att jag har hittat ett jobb på Yalla Jönköping. Det ger mig självförtroende och det är jättebra. Inte sitta hemma och tvätta, diska, laga mat. Inte bra. Här får jag träffa andra personer. Träffa kollegor och dricka kaffe.”

Maysoun, Nabila och Alya, personal på Yalla Jönköping. Foto: Jonatan Hannus

– Med det sagt så vill vi på Yalla vara en trygg plats att få stanna på men vi är även en språngbräda ut till andra äventyr om en anställd önskar det. Vår personal har avlönad tid där de får utveckla något som de själva önskar. Vissa vill lära sig cykla, andra läser körkortsteori och vissa vill utveckla svenskan.

Här är vi i behov av ideella krafter som kan vara med och bidra 1 timma/vecka. Man behöver inte kunna varje vecka. Detta är ett bra tillfälle att engagera sig för integration och kvinnors självständighet.

Hur ser Yalla Jönköpings framtidsplaner ut? Har ni tankar på att expandera? Har ni någon kontakt med föreningar på andra orter som vill starta något liknande?

– Det känns kul att tänka på Yalla Jönköpings framtid! För varje ny kund möjliggör vi fler arbeten till behövande kvinnor. Vi har valt att växa i en lagom snabb takt så att vi samtidigt hinner ge tid och utveckling för vår personal samtidigt som vi kan göra bra städ.

Vi har planer på att utöka vårt geografiska område till bland annat Nässjö. Det finns kvinnor som väntar och längtar efter ett arbete i hela Sverige och då är det tur att det finns 8 till Yallor i Sverige. I september kommer vi ses i Nyköping på ett Yalla-konvent där de anställda kommer få träffa varandra och vi kan fira att vi finns! Vi är superviktiga, varenda en som arbetar på ett Yalla och inom sociala företag.

Jäj! är väldigt glada över att fått prata med Yalla Jönköping om det arbete de gör att främja utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Att komma in på arbetsmarknaden ger ekonomiska möjligheter och större självbestämmande, men också chans till personlig utveckling, känna sig behövd och ger ett socialt sammanhang. Alla delar är viktiga för lyckad integration!

Vill du veta mer om Yalla Jönköpings arbete? Kolla in deras hemsida här!

Följ dem även på Instagram!

Text: Johanna de Salareff Månsson, Yalla Jönköping och Charlotte German, Länsstyrelsen

Första bilden: privat

Andra bilden: Jonatan Hannus