Jämställdhetssnack på hög nivå

Thomas och Mazar

Jämställdhet är en viktig framgångsfaktor, och en förutsättning för att trivas på jobbet. När Mazar Alijevski och Thomas Bergholm träffas är jämställdhet inte en egen punkt på agendan, utan ett perspektiv som genomsyrar alla frågor.

Läs mer: Jämställdhetssnack på hög nivå

För förvaltningscheferna inom Jönköpings Kommun har jämställdhetsfrågan seglat upp på lite olika sätt. Men Thomas Bergholm, teknisk direktör, och Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, är båda överens om att det är en fråga som behöver hållas levande. Följ med på ett samtal om jämställdhet och ledarskap.

Mazar: Vi är inga experter på jämställdhet, det vill jag verkligen understryka. Vi har olika uppdrag men vi gör det tillsammans, hela kommunen. Vi behöver höja kompetensen överallt för att få in nya perspektiv.

Thomas: Ja, precis. Det blir alltmer tydligt att kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare, för alla. Och då behöver vi lära av varandra. Ju bredare perspektiv man får i frågor, desto bättre beslut fattar man. Alla styrs vi ju av normer och det måste vi träna oss på att utmana.

M: Men hur kommer det sig att ni nu ser jämställdhet som ett utvecklingsområde på tekniska kontoret? Hos oss på kultur och fritid började det med ledningens intresse och engagemang för jämställdhetsfrågor.

T: Vi fick besök av arbetsmiljöverket när de gjorde en riksstudie om mäns och kvinnors arbetsmiljö, de ville titta på en mansdominerad arbetsplats och kom därför till oss. Vi har ju även extremt kvinnodominerade arbetsplatser, vilket de missade. Men vi fick anledning att blicka inåt. Det vi märkte var att de kvinnodominerade arbetsplatserna var sämre organiserade. De hade fler underställda per chef och ett annat mandat på chefsnivå, bara av ren tradition. Så vi har jobbat mycket med att organisera om och förändra det. Vi har många män på chefstjänster på tekniska kontoret och har därför agerat utifrån manliga normer. Där vill vi absolut höja kompetensen. Om man kan för lite kan det bli så att man gör fel, även om avsikten är den bäst.

M: Hela kommunen kan bli bättre på att vara normkritisk. Om man inte tar tillvara på det här på rätt sätt så får man inte en lika kompetent organisation. Vi tror oss veta vad våra målgrupper önskar sig och behöver. Men vi behöver jobba mycket mer med inflytande, dialoger och annat för att vi ska förstå vad det är vi behöver göra för att bli bättre. Framför allt som ledare behöver man sätta på sig genusglasögonen och fundera på hur våra beslut påverkar medborgare och medarbetare.

Text och bild: Elisabet Malmström, Jönköpings kommun