Kön och tradition

Kön och tradition. En kartläggning av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och yrkesval i Jönköpings län ur ett intersektionellt perspektiv.

Region Jönköpings län 2018