Publikationer

Jämställdhetssnack på hög nivå

Jämställdhet är en viktig framgångsfaktor, och en förutsättning för att trivas på jobbet. När Mazar Alijevski och Thomas Bergholm träffas är jämställdhet inte en egen punkt

Kön och tradition

Kön och tradition. En kartläggning av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och yrkesval i Jönköpings län ur ett intersektionellt perspektiv. Region Jönköpings län 2018