Länet har en könssegregerad arbetsmarknad, anser studiemotiverade kvinnor

Arbetsmarknaden i Jönköpings län villkoras på olika sätt av könsmärkta normer. Det visar en kartläggning som Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram på uppdrag av projektet Jämställd Regional tillväxt.

”De mest ambitiösa flyttar från Jönköpings län.”

”Jönköping University läser man på för att det är smidigt.”

”Jag är inte intresserad av att läsa i Jönköping. Det är inte min stad”.

Citaten är hämtade ur rapporten ”kön & tradition”, gjord av forskaren Ulrika Jansson vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, på uppdrag av projektet Jämställd regional tillväxt, som Region Jönköpings län driver.

Rapporten är ett resultat av djupintervjuer med 18 personer i åldern 16 till 34 år spridda i Jönköpings län, och ger en bild av ett län där könsmärkta normer genomsyrar såväl utbildning som yrkesliv.