När tonåringar får välja står jämställdhet i fokus!

När eleverna på Per Brahegymnasiet fick i uppgift att påbörja ett socialt arbete så valde Vincent, Magdalena, Anabela, Evelina och Max att starta ett instagramkonto med fokus på jämställdhet. Jäj! har fått chansen att prata med dem om deras arbete, och varför de valt att fokusera på jämställdhet.

Sexuell exploatering, prostitution och människohandel

Aktuellt Webbplatser På dessa webbplatser kan du hitta samlad kunskap kring sexuell exploatering, prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten Kunskapsguiden – en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer Nationellt centrum för kvinnofrid Utbildningar Webbutbildning – Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Kartläggningar Prostitution och människohandel – slutredovisning av uppdrag samt […]