Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

Efter över ett års av arbete så har Jönköpings län blivit med ny jämställdhetsstrategi! Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 är nu live! 2023 fick länsstyrelserna i uppgift av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhetsarbetet. Uppdraget lyfter särskilt områdena ekonomisk jämställdhet och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Genast började arbetet för […]

Jämställdhet kräver fler åtgärder!

I slutet av 2023 släppte Jämställdhetsmyndigheten rapporten Ojämna insatser för jämställdheten – en lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit. Jäj uppskattar den tydliga rekommendationen gällande bättre styrning!