Hälsa

Mål 5: Jämställd hälsa.

Se panelsamtalet Sponsring på lika villkor

Kvinnor som spelar fotboll

Att unga kvinnor idrottar mindre än unga män i Jönköpings län påverkar flickors hälsa och välbefinnande. Dessutom satsar sponsorer mer på män än på kvinnor. Hur kan vi förändra detta? Hör vad bland annat HV71 säger om jämställd sponsring i panelsamtalet ”Sponsring på lika villkor?”.

Jämställdhetsintegrering

Prideflagga och cyklar

Strategin för att uppnå jämställdhet kallas för jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten.

Sveriges jämställdhetspolitik

Personer som sitter i fåtöljer

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsarbete i länet

Kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit behöver fler ha kompetens och arbeta aktivt med jämställdhet.