Yalla Jönköping – arbete, gemenskap och personlig utveckling

Jäj! har träffat Johanna de Salareff Månsson, som är verksamhetsledare på Yalla Jönköping. Yalla Jönköping är ett kooperativt företag av och för kvinnor som arbetar för minskat utanförskap och ensamhet. Yalla Jönköping är en ideell förening som bedriver näringsverksamhet inom städ. De har fokus på att främja social hållbarhet inom Jönköping med omnejd. Föreningens målgrupp […]

Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

För att uppnå jämställdhet behöver aktörer inom alla områden i samhället bidra i arbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att främja arbetet med jämställdhet i länet och fick 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhet för 2024–2027. Strategin Ett jämställt Jönköpings län beskriver länets behov och förutsättningar med utgångspunkt i de […]

Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

Efter över ett års av arbete så har Jönköpings län blivit med ny jämställdhetsstrategi! Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 är nu live! 2023 fick länsstyrelserna i uppgift av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhetsarbetet. Uppdraget lyfter särskilt områdena ekonomisk jämställdhet och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Genast började arbetet för […]

Genus och normförändring

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial om genus och normförändring. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material. Webbplatser Här hittar du webbplatser med information och kunskap om genus och normförändring Jämställt.se Män Nationella sekretariatet för genusforskning […]

Jämställdhetsintegrering

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för jämställdhetsintegrering som metod. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material. Aktuellt Webbplatser Här hittar du webbplatser med information och kunskap om jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsmyndigheten Jämställdhetsintegrering, Regeringskansliet Jämställdhetsintegrering som strategi, […]

Kunskapsportal

Kunskapsportalen är en samlingssida för dig som är yrkesverksam eller ideellt engagerad i en civilsamhälleorganisation. Här har vi samlat ett URVAL av kunskap inom olika ämnesområden. På varje sida finns det förslag på webbsidor där du kan hitta mer information, kunskap och forskning. Ämnesområden Kunskapsportalen är indelad i olika ämnesområden och där hittar du bland […]

Manslöner och kvinnolöner – fortfarande en verklighet i Sverige

Igår, 18 september, uppmärksammades International Equal Pay Day – Internationella dagen för lika lön för lika arbete. För att lyfta dagen mötte Jäj! Kommunal Sydväst för att prata om deras jämställdhetsarbete och vikten av jämställda löner och arbetsvillkor. Kommunal Sydväst är en av Kommunals 13 lokalavdelningar som samordnar och stöttar Kommunals sektioner i Jönköpings och […]

Hälsa

Mål 5: Jämställd hälsa.