Publikationer

Kön och tradition

Kön och tradition. En kartläggning av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och yrkesval i Jönköpings län ur ett intersektionellt perspektiv. Region Jönköpings län 2018